• Strona główna
 • Formy pomocy
 • Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

Zajęcia dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 • INTEGRACJA BILATERALNA – zajęcia indywidualne więcej
  ________________________________________________
 • INTEGRACJA BILATERALNA – zajęcia grupowe więcej
  ________________________________________________
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – zajęcia indywidualne więcej
  ________________________________________________
 • KOSMOS I KAJO – warsztaty uważności w edukacji dla uczniów kl. I szkół podstawowych więcej
  ________________________________________________
 • METODY EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ – indywidualne konsultacje  więcej
  ________________________________________________
 • NEURONOWSKI – zajęcia indywidualne więcej
  ________________________________________________
 • POTRAFIĘ SKUPIĆ SIĘ LEPIEJ – zajęcia indywidualne  więcej
  ________________________________________________
 • RADZENIE SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM – zajęcia indywidualne  więcej
  ________________________________________________
 • RÓWNOWAGA I KOORDYNACJA – zajęcia grupowe dla dzieci z kl. I-III szkół podstawowych więcej
  ________________________________________________
 • SALLY GODDARG – zajęcia grupowe dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej więcej
  ________________________________________________
 • SENSOMOTORYCZNA TERAPIA WIDZENIA – zajęcia grupowe więcej
  ________________________________________________
 • SYTUACJA OKOŁOROZWODOWA – zajęcia grupowe dla dzieci więcej
  ________________________________________________
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA więcej
  ________________________________________________
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA więcej
  ________________________________________________
 • TERAPIA PEDAGOGICZNA z treningiem słuchowym SAT II  więcej
  ________________________________________________
 • TERAPIA RĘKIzajęcia indywidualne więcej
  ________________________________________________
 • TERAPIA RĘKI – zajęcia grupowe dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych więcej
  ________________________________________________
 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – zajęcia grupowe dla różnych grup wiekowych więcej
  ________________________________________________
 • TRENING POSTURALNY – konsultacje dla dzieci w wieku 7-9 lat oraz ich rodziców więcej
  ________________________________________________
 • WALECZNE KANGURKI – konsultacje dla dzieci, w wieku 5-10 lat, z trudnościami o charakterze lękowym związanym z pandemią więcej
  ________________________________________________
 • WARNKE – zajęcia indywidualne  więcej
  ________________________________________________
 • WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI ZDOLNYCH – kl. II-VIII  więcej
  ________________________________________________

 • WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI ZDOLNYCH – dzieci 5-7 lat  więcej
  ________________________________________________
 • WYGIDYGINOGIBUSY zajęcia grupowe dla dzieci z ryzyka dysleksji więcej
  ________________________________________________
 • ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE Z ELEMENTAMI TERAPII RĘKI więcej
  ________________________________________________
 • ZARADNY KOT – grupowe zajęcia terapeutyczne więcej