Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom

Nasza Poradnia w Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom (WSPD) – udziela kompleksowej pomocy dzieciom zagrożonym wykorzystywaniem seksualnym oraz ich rodzinom. Działania koncentrują się na ochronie najmłodszych przed krzywdzeniem, a także na zminimalizowaniu konsekwencji, jakie niesie ze sobą doświadczenie przemocy.
WSPDZ rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2010 r. i jest projektem, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe, warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne przy wsparciu Biura Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.
Jednostką koordynująca działania Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom jest Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”.
W ramach Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom dzieci ich rodziny są wspierane przez specjalistów z naszej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3. W przypadku chęci konsultacji prosimy o kontakt z panią mgr Barbarą Strzałkowską-Zdeb (barbara.strzalkowska@poradnia-nr3.pl).
Oferujemy:
• diagnozę i interwencję w przypadkach podejrzenia wykorzystywania seksualnego dzieci,
• pomoc psychologiczną dzieciom wykorzystywanym seksualnie,
• wsparcie dla rodzin dzieci, wobec których doszło do wykorzystania seksualnego,
• pomoc dla rodziców, wychowawców, nauczycieli w sytuacjach podejrzenia o wykorzystywanie seksualne dzieci.

Więcej informacji na temat Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom znajduje się na stronie Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę”: http://fdds.pl/oferta/pomoc-bezposrednia/

Accessibility Toolbar