Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), zwanym dalej jako „RODO”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 informuje, iż:

 • Administratorem Danych Osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  nr 3 w Warszawie, ul. Felińskiego 15, reprezentowana przez Dyrektora Dorotę Pąk, tel. 22 277 22 10, adres e-mail: sekretariat.ppp3@eduwarszawa.pl ;
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pan Marcin Fliciński, adres e-mail: iod.oswiata@dbfozoliborz.waw.pl  ;
 • dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty, z prawa pracy;
 • dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego
  w związku z prowadzonym postępowaniem;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 • dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym
  do realizacji celów przetwarzania danych osobowych;
 • przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne),
  ale konieczne w celu realizacji zadań wynikających z prawa oświatowego, ustawy
  o systemie oświaty, z prawa pracy. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje niemożność  realizacji w/w zadań przez ADO;
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu;
 • zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane
  są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Accessibility Toolbar