Druki do pobrania

 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia pobierz
 • wniosek – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • opinia szkoły – zindywidualizowana ścieżka kształcenia  pobierz
 • opinia szkoły – orzeczenie pobierz
 • opinia szkoły – praca zarobkowa pobierz
 • wniosek – przekazanie teczki pobierz
 • wniosek o objęcie dziecka terapią lub zajęciami specjalistycznymi pobierz 
 • zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • wniosek o badanie pobierz
 • wniosek o ITN / IPN  pobierz
 • wniosek o wydanie opinii lub informacji o wynikach diagnozy  pobierz
 • oświadczenie – zgoda na samodzielny powrót pobierz
 • upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę  pobierz
 • zgoda na pomiar temperatury pobierz
 • oświadczenie rodzica – COVID pobierz
 • wniosek o badanie – j. ukraiński – Заява про проведення психологічно-педагогічного обстеження дитини pobierz
 • wniosek o wydanie orzeczenia – j. ukraiński – Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти pobierz
 • wniosek o wydanie orzeczenia- j. rosyjski – Заявление о принятии решения о необходимости специального образования pobierz
 • informacja od nauczyciela/wychowawcy pobierz
 • kwestionariusz diagnostyczny dla rodzica pobierz
 • kwestionariusz sensoryczny pobierz

Accessibility Toolbar