Certyfikat „Chronimy dzieci”

PP-P nr 3 w Warszawie jest obecnie jedyną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Polsce, posiadającą certyfikat „Chronimy dzieci”. Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.
Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:
• placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
• placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
• placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu,
• placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu,
• pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
• pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
• placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Konferencja „Dziecko z niepełnosprawnością – wyzwanie dla oświaty”

We wrześniu 2019 r. minie 50 lat odkąd pomagamy dzieciom, młodzieży, rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

W ramach obchodów jubileuszu Poradni oraz działalności Dzielnicowego Centrum Integracji podjęliśmy się organizacji konferencji
„Dziecko z niepełnosprawnością – wyzwanie dla oświaty”.

Konferencja skierowana jest do pracowników placówek oświatowych, a odbędzie się
9 kwietnia 2019 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, ul. Felińskiego 15.

Udział w konferencji jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do współpracy zaprosiliśmy wiele osobistości zajmujących się m.in. psychiatrią, psychologią, pedagogiką, integracją sensoryczną i doradztwem zawodowym.

PLAKAT    pobierz

PROGRAM   pobierz

PRELEGENCI

ZDJĘCIA

Materiały do pobrania: 

Błażejczyk-Głowacka Dorota – „Kluczowe kompetencje uczniów z autyzmem w procesie edukacji”

Borowiecka Renata – „Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się i komunikacji”

Darka Elżbieta – „Nauczanie włączające, klasa integracyjna czy szkoła specjalna?”

Głasek Łukasz – „Sport – szansą na osiągnięcie sukcesu przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną”

Krasnodębski Jarosław – „Program terapeutyczny wg Sally Goddard – Blythe w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością”

Pawłowska Grażyna – „Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w rozwoju edukacyjno-zawodowym”

Pąk Dorota – „Nieprawidłowe napięcie mięśniowe w procesie uczenia się u dziecka z niepełnosprawnością”

Pietroń-Ratyńska Mariola – „Nauczyciel artysta i przewodnik po świecie piękna – arteterapia w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

Żarkiewicz Aleksandra – „Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii – możliwość zindywidualizowanej edukacji, forma pomocy dziecku”Accessibility Toolbar