Certyfikat „Chronimy dzieci”

PP-P nr 3 w Warszawie jest obecnie jedyną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Polsce, posiadającą certyfikat „Chronimy dzieci”. Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.
Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:
• placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
• placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
• placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu,
• placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu,
• pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
• pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
• placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Accessibility Toolbar