Tydzień uważności – 2024

W dniach 18-22.03.2024 prawie 100 dzieci z Przedszkola nr 307 wraz z nauczycielkami i naszą panią psycholog Aleksandrą Banasiewicz-Tenerowicz, wzięły aktywny udział w Tygodniu Uważności. Jesteśmy jedną z 650 placówek, które uczestniczyły w projekcie. W tym czasie przedszkolaki wykonywały zadania
|i ćwiczenia uważnościowe, a ostatniego dnia nasza psycholog poprowadziła zajęcia z dziećmi.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

plakat - www.uwaznoscwedukacji.pl

Dzień Edukacji Narodowej 2019

14.10.2019 r. w PPP nr 3 w Warszawie odbyła się uroczysta Rada Pedagogiczna z okazji obchodów 50-lecia
istnienia naszej Poradni oraz z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Uroczystość obecnością zaszczycili dawni i obecni pracownicy Poradni oraz pedagog z ZPSM nr 4 w Warszawie pani Grażyna Białkowska wraz z dwoma młodymi obiecującymi flecistkami – Olą Salamon, która zagrała utwór Georga Philippa Telemanna „Fantazja na flet solo nr 12 g-moll” i Moniką Tarasiuk prezentującą „Kaprys na flet g-dur” Johanna Stamitza.

Uczestnicy uroczystości otrzymali pamiątkowe książki „Patroni Żoliborskich Ulic” przekazane Poradni przez Urząd Dzielnicy Żoliborz.

Certyfikat „Chronimy dzieci”

PP-P nr 3 w Warszawie jest obecnie jedyną poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Polsce, posiadającą certyfikat „Chronimy dzieci”. Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez wprowadzenie Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.
Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:
• placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka,
• placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka,
• placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu,
• placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu,
• pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego,
• pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować,
• placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Accessibility Toolbar