Grupa warsztatowa dla maturzystów w Poradni MOP

Zapraszamy tegorocznych maturzystów:

Dla maturzystów – czyli osób, przed którymi wybory, niepokój, wątpliwości, nadzieja.

Jeżeli chciałabyś/chciałbyś wiedzieć, jak chęci zamienić w czyny, dokonać trafnych wyborów, zastanawiasz się co i jak zaplanować, aby ucząc się nie zapomnieć o sobie, jak poradzić ze stresem, jak dobrze wypaść na maturze ustnej

zapraszamy!

Jak wygląda nasza propozycja?

Zapraszamy 6-8  osób uczących się w warszawskich szkołach do udziału w warsztatach psychologicznych. Będziemy:

  • poruszać się w obszarze motywacji: przyglądać się swoim ambicjom i potrzebom, odróżniać własne od tych płynących z otoczenia, wzmacniać własną motywację
  • pracować nad autoprezentacją, samooceną, przekonaniami i nastawieniem
  • konstruować cele i sprawdzać swoje zasoby, które pozwolą bezpiecznie do nich dotrzeć
  • sprawdzać, czy stres jest szkodliwy, uczyć się redukować niekorzystne napięcie, odkrywać sposoby radzenia sobie z trudnymi i niewygodnymi uczuciami,
  • wspierać się i pomagać sobie w atmosferze życzliwości i dobrego humoru.

Udział w grupie jest możliwy po odbyciu konsultacji w Poradni MOP u prowadzących warsztaty.

Czas trwania grupy:

Grupa będzie składała się z 3 sobotnich spotkań: 23.10.21; 20.11.21 i 18.12.21.

Termin:

Spotkania będą odbywać się w soboty w godzinach 10.00-15.00

Jak się zapisać?

Zapisy przyjmujemy telefonicznie do końca września 2021 lub wyczerpania miejsc w grupie. Oddzwonimy i zaprosimy cię na jednorazową konsultację.

Prowadzące: Eliza Kaniewska-Rolińska, Agnieszka Justyna Zaremba

Trening funkcji poznawczych dla młodzieży w Poradni MOP

TRENING FUNKCJI POZNAWCZYCH

Dla kogo:

Jeżeli uczysz się w warszawskiej szkole ponadpodstawowej, przechorowałeś Covid -19 i w wyniku tej choroby doświadczasz trudności w uczeniu się, masz poczucie obniżenia sprawności działania procesów poznawczych (m.in. koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania); lub jeśli odczuwasz takie trudności w wyniku długotrwałej izolacji oraz istotnej zmiany warunków uczenia się (nauka zdalna) – zapraszam do krótkiego 12-tygodniowego treningu.

Po co:

W czasie zajęć będziemy rozmawiać o funkcjach poznawczych oraz ich roli w uczeniu się i wykonywaniu innych zadań życiowych; rozpoznawać w tym obszarze swoje mocne i słabsze strony; wzmacniać sprawność funkcji poznawczych poprzez ćwiczenia treningowe. Będziemy ćwiczyć uwagę, pamięć, myślenie, język, spostrzeganie. Postaramy się docenić rolę relaksu i nauczyć się go świadomie używać.

Gdzie i kiedy:

Spotkania będą się odbywały w małej grupie – do 8 osób, w trybie stacjonarnym – w siedzibie MOP (w przypadku szczególnej sytuacji pandemicznej istnieje możliwość przeniesienia spotkań w formułę on-line, na platformę teams).

12 spotkań 2, w kolejne wtorki w godzinach 16.00-18.00

Prowadząca:

Agnieszka Robak – psycholog, specjalista diagnozy i terapii neuropsychologicznej

Jak się zapisać:

Przesłanie karty zgłoszeniowej wg formularza https://forms.office.com/r/dAvYfku33g

O przyjęciu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisy przyjmujemy do końca września 2021 lub wyczerpania miejsc w grupie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń uruchomimy kolejną edycję treningu.

Oferta jest realizowana w ramach statutowej działalności Specjalistycznej Poradni MOP i jest nieodpłatna dla uczniów ponadpodstawowych szkół warszawskich.

Accessibility Toolbar