Propozycje ćwiczeń manualnych… (A.Grabowska, M.Rosłan)