zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

  1. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane są dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, objętych rejonizacją tutejszej  Poradni.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla dziecka przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zgłaszają się do mgr Agaty Rutkowskiej.
  3. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla ucznia po rozpoczęciu obowiązku szkolnego zgłaszają się do mgr Agnieszki Baturo-Pastorczyk.
  4. W sytuacji – dłuższej niż 14 dni – nieobecności w pracy w/w specjalistów rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla dziecka, kierowani są  przez Sekretariat Poradni do jednego z pozostałych członków Zespołu, wyznaczonego przez przewodniczącego Zespołu lub Dyrektora Poradni.

Accessibility Toolbar