wczesne wspomaganie rozwoju

Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

  1. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawane są dla dzieci objętych terenem działania naszej poradni. Opinia może być wydana od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w szkole.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgłaszają się do psychologa Poradni opiekującego się daną placówką. Psycholog rozpoznaje sprawę, przeprowadza badania, a następnie przekazuje sprawę do mgr Agaty Rutkowskiej (w przypadku dzieci z przedszkoli) lub  mgr Katarzyny Kwiatek-Skrobańskiej (w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych).
  3. W sytuacji – dłuższej niż 14 dni – nieobecności w pracy psychologa opiekującego się danym przedszkolem, rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać opinię dla dziecka, kierowani są przez Sekretariat Poradni do jednego z członków Zespołu, wyznaczonego przez przewodniczącego Zespołu lub Dyrektora Poradni.

Accessibility Toolbar