wczesne wspomaganie rozwoju

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydajemy dla dzieci objętych terenem działania naszej poradni. Opinia może być wydana od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgłaszają się do psychologa Poradni opiekującego się daną placówką.

Accessibility Toolbar