nauczanie indywidualne

Nasza poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zgłaszają się, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:
mgr Martyny Szczecińskiej – uczniowie szkół podstawowych
mgr Izabeli Bielińskiej-Luft – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Accessibility Toolbar