nauczanie indywidualne

Procedura wydawania orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczenia

  1. Tutejsza Poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.
  2. Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zgłaszają się, po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym umówieniu ze specjalistą, do:
    – mgr Martyny Szczecińskiej (w przypadku uczniów szkół podstawowych)
    – mgr Izabeli Bielińskiej-Luft (w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych, oprócz ZS nr 28 i ZS nr 31)
    – mgr Ewy Zabłockiej (w przypadku uczniów ze szkół: ZS nr 28 i ZS nr 31)
  3. W sytuacji – dłuższej niż 7 dni – nieobecności w pracy w/w specjalistów, rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla dziecka, kierowani są przez Sekretariat Poradni do przewodniczącej Zespołu Orzekającego.

Accessibility Toolbar