Oferta dla nauczycieli

ROK SZKOLNY 2019/2020

wykaz zajęć niepełny – w trakcie aktualizacji

 • DZIECKO Z FAS / FASD W SZKOLE I W DOMU – konsultacje więcej
  _________________________________________________
 • EMISJA GŁOSU – warsztaty więcej
  _________________________________________________
 • FORMY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego więcej
  _________________________________________________
 • JAK POMÓC UCZNIOWI I RODZICOM W WYBORZE DALSZEJ DROGI EDUKACJI? – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla szkolnych doradców zawodowych więcej
  _________________________________________________
 • JAK UKIERUNKOWYWAĆ I POMÓC UCZNIOWI W WYBORZE DALSZEJ DROGI EDUKACJI – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli więcej
  _________________________________________________
 • PRACA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego więcej
  _________________________________________________
 • KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI PORADNI – psychologami, pedagogami, logopedami, terapeutami integracji sensorycznej, doradcami zawodowymi
  _________________________________________________
 • PRZEMOC RÓWIEŚNICZA – ZAPOBIEGANIE I REAGOWANIE – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych więcej
  _________________________________________________
 • SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

od 1 do 19 lipca Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
od 22 lipca do 16 sierpnia Poradnia czynna od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00
w poniedziałki: 22 lipca – 12.00-19.00
29 lipca, 5, 12 sierpnia – 15.00-19.00
od 19 do 30 sierpnia Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
w lipcu i sierpniu 2019 r. Poradnia nieczynna w soboty