Oferta dla nauczycieli

ROK SZKOLNY 2019/2020

 • DZIECKO Z FAS / FASD W SZKOLE I W DOMU – konsultacje więcej
  _________________________________________________
 • EMISJA GŁOSU – warsztaty więcej
  _________________________________________________
 • FORMY WSPOMAGAJĄCE PRACĘ Z DZIECKIEM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego więcej
  _________________________________________________
 • JAK POMÓC UCZNIOWI I RODZICOM W WYBORZE DALSZEJ DROGI EDUKACJI? – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla szkolnych doradców zawodowych więcej
  _________________________________________________
 • JAK UKIERUNKOWYWAĆ I POMÓC UCZNIOWI W WYBORZE DALSZEJ DROGI EDUKACJI – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli więcej
  _________________________________________________
 • PRACA Z DZIECKIEM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W GRUPIE PRZEDSZKOLNEJ – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego więcej
  _________________________________________________
 • KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI PORADNI – psychologami, pedagogami, logopedami, terapeutami integracji sensorycznej, doradcami zawodowymi
  _________________________________________________
 • PRZEMOC RÓWIEŚNICZA – ZAPOBIEGANIE I REAGOWANIE – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych więcej
  _________________________________________________
 • SAMOUSZKODZENIA – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych więcej
  _________________________________________________
 • SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
  _________________________________________________
 • TRUDNA KLASA, TRUDNE ZACHOWANIA UCZNIÓW – jednorazowe spotkanie edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych więcej