wczesne wspomaganie rozwoju

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydajemy dla dzieci objętych terenem działania naszej poradni. Opinia może być wydana od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgłaszają się do psychologa Poradni opiekującego się daną placówką.

We wtorek – 21 marca – sekretariat Poradni będzie czynny w godzinach 8.00-18.00. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

Accessibility Toolbar