wczesne wspomaganie rozwoju

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydajemy dla dzieci objętych terenem działania naszej poradni. Opinia może być wydana od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgłaszają się do psychologa Poradni opiekującego się daną placówką.

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii oraz z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, w Poradni obowiązują specjalne procedury, z którymi należny się zapoznać przed przybyciem pod Poradni. Procedury dostępne tutaj.

kontakt do Poradni: 22 277 22 10, 22 277 22 18, ppp3@edu.um.warszawa.pl

W piątek – 26 listopada – sekretariat Poradni czynny w godzinach 8.00 – 17.00.
Za niedogodności przepraszamy.