kształcenie specjalne

Nasza poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży:
1)  niepełnosprawnych:
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2)  niedostosowanych społecznie;
3)  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla dziecka przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zgłaszają się do mgr Agaty Rutkowskiej (jeśli dziecko uczęszcza do Przedszkola nr 288 lub do Przedszkola nr 364 – rodzice zgłaszają się do mgr Katarzyny Kwiatek – Skrobańskiej).Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla ucznia po rozpoczęciu obowiązku szkolnego (począwszy od klasy pierwszej szkoły podstawowej) zgłaszają się do mgr Agnieszki Baturo-Pastorczyk.