Witamy

Czym się zajmujemy?

Poradnia świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną,
pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci i młodzieży
z przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół
ponadpodstawowych z terenu Żoliborza i części Bielan.

Placówki oświatowe znajdujące się w terenie działania
Poradni wyszczególnione są w zakładce „PLACÓWKI”

pod czym się zajmujemy
środkowe pod czym się zajmujemy
pod czym zajmujemy

Nasza pomoc

Proponowana przez Poradnię pomoc dotyczy badań diagnostycznych, poradnictwa, oddziaływań psychoedukacyjnych i terapeutycznych, grupowych i indywidualnych. Odbiorcami pomocy są dzieci i młodzież oraz rodzice i nauczyciele.

Szczegóły dostępne w zakładce „FORMY POMOCY”.

pod nasza pomoc

Służymy pomocą w zakresie:

  • przezwyciężania trudności w nauce,
  • rozwiązywania problemów wychowawczych,

a także pomagamy w rozwiązywaniu problemów
związanych z:

  • słabszym rozwojem psychoruchowym,
  • niepełnosprawnością dziecka,
  • wadą wymowy,
  • niepokojącymi objawami dotyczącymi uczuć lub zachowania,
  • trudnymi sytuacjami rodzinnymi,
  • wyborem szkoły.
środkowe pod nasza pomoc

Na wniosek rodziców wydaje się opinię po badaniach diagnostycznych, zawierającą diagnozę oraz zalecenia dotyczące sposobów postępowania z dzieckiem w oddziaływaniach dydaktycznych i wychowawczych w domu oraz w przedszkolu lub w szkole.

pod nasza pomoc_

Rejonizacja w zakresie korzystania z usług Poradni związana jest z placówką, do której dziecko uczęszcza. Dzieci, które nie chodzą do przedszkola są przyjmowane zgodnie z miejscem zamieszkania (w terenie działania poradni).

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii oraz z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, w Poradni obowiązują specjalne procedury, z którymi należny się zapoznać przed przybyciem pod Poradni. Procedury dostępne tutaj.

kontakt do Poradni: 22 277 22 10, 22 277 22 18, ppp3@edu.um.warszawa.pl