Witamy

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3  to publiczna placówka oświatowa. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Mazowiecki Kurator Oświaty.

 

Współpraca: