Dyrekcja

  • Dyrektor Poradni:

Ewa Zabłocka – mgr psychologii klinicznej dziecka, terapeuta integracji sensorycznej, nauczyciel dyplomowany. Od września 2018 r. przewodnicząca Dzielnicowego Centrum Ds. Integracji. W Poradni prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami emocjonalnymi. Zajmuje się także szkoleniami i konsultacjami dla nauczycieli. Koordynuje sieć współpracy i samokształcenia dla psychologów szkolnych. Obejmuje nadzorem pedagogicznym nauczycieli – specjalistów poradni. Dyrektor Poradni od września 2018 r.

  • Wicedyrektor Poradni:

Anna Grabowska – mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Przyjaźń z pedagogiką rozpoczęła w liceum ogólnokształcącym, ucząc się w klasie o profilu pedagogicznym. Licencjat – z pedagogiki społeczno-wychowawczej, magister – pedagogika ogólna. Ukończyła studia podyplomowe „Terapia pedagogiczna” oraz „Integralna edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim”. Z żoliborską oświatą związana od 1999 r., z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 od 2008 r. Zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną. Obejmuje nadzorem pedagogicznym nauczycieli – specjalistów poradni. Wicedyrektor Poradni od września 2018 r.

od 1 do 19 lipca Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
od 22 lipca do 16 sierpnia Poradnia czynna od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00
w poniedziałki: 22 lipca – 12.00-19.00
29 lipca, 5, 12 sierpnia – 15.00-19.00
od 19 do 30 sierpnia Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
w lipcu i sierpniu 2019 r. Poradnia nieczynna w soboty