kształcenie specjalne

Nasza poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży:
1)  niepełnosprawnych:
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2)  niedostosowanych społecznie;
3)  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla dziecka przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zgłaszają się do mgr Agaty Rutkowskiej oprócz:
– dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 288  (rodzice zgłaszają się do mgr Katarzyny Kwiatek-Skrobańskiej).

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla ucznia:
– szkoły podstawowej zgłaszają się do mgr Agnieszki Baturo-Pastorczyk,
– szkoły ponadpodstawowej zgłaszają się do mgr Aleksandry Wakuły.

We wtorek – 21 marca – sekretariat Poradni będzie czynny w godzinach 8.00-18.00. Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za wyrozumiałość.

Accessibility Toolbar