kształcenie specjalne

Nasza poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży:
1)  niepełnosprawnych:
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2)  niedostosowanych społecznie;
3)  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla dziecka przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zgłaszają się do mgr Agaty Rutkowskiej oprócz:
– dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 288  (rodzice zgłaszają się do mgr Katarzyny Kwiatek-Skrobańskiej).

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie dla ucznia:
– szkoły podstawowej zgłaszają się do mgr Agnieszki Baturo-Pastorczyk,
– szkoły ponadpodstawowej zgłaszają się do mgr Aleksandry Wakuły.

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii oraz z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, w Poradni obowiązują specjalne procedury, z którymi należny się zapoznać przed przybyciem pod Poradni. Procedury dostępne tutaj.

kontakt do Poradni: 22 277 22 10, 22 277 22 18, ppp3@edu.um.warszawa.pl

W piątek – 26 listopada – sekretariat Poradni czynny w godzinach 8.00 – 17.00.
Za niedogodności przepraszamy.