kształcenie specjalne

Nasza poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży:
1)  niepełnosprawnych:
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2)  niedostosowanych społecznie;
3)  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie:
– dla dziecka przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego zgłaszają się do mgr Agaty Rutkowskiej; jeśli dziecko uczęszcza do Przedszkola nr 288 lub do Przedszkola nr 364 – rodzice zgłaszają się do mgr Katarzyny Kwiatek – Skrobańskiej,
– dla ucznia  szkoły podstawowej zgłaszają się do mgr Agnieszki Baturo-Pastorczyk,
– dla ucznia szkoły ponadpodstawowej zgłaszają się do mgr Aleksandry Wakuły.

OD 4 MAJA 2020 DO ODWOŁANIA PORADNIA BĘDZIE CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU W GODZINACH 8.00-20.00, W PIĄTKI – 8.00-16.00, W SOBOTY – 8.30-13.30.

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii oraz z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, w Poradni obowiązują specjalne procedury, z którymi należny się zapoznać przed przybyciem pod Poradni. Procedury dostępne tutaj.

kontakt do Poradni: 22 277 22 10, 22 277 22 18, ppp3@edu.um.warszawa.pl