Druki do pobrania

 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia pobierz
 • wniosek – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • opinia szkoły – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • wniosek – przekazanie teczki pobierz
 • wniosek o objęcie dziecka terapią lub zajęciami specjalistycznymipobierz 
 • zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne z kształceniem w zawodzie pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • wniosek o badanie pobierz
 • wniosek o ITN / IPN  pobierz
 • wniosek o informację o wynikach diagnozy  pobierz
 • oświadczenie – zgoda na samodzielny powrót pobierz
 • upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę pobierz

od 1 do 19 lipca Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
od 22 lipca do 16 sierpnia Poradnia czynna od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00
w poniedziałki: 22 lipca – 12.00-19.00
29 lipca, 5, 12 sierpnia – 15.00-19.00
od 19 do 30 sierpnia Poradnia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00
w lipcu i sierpniu 2019 r. Poradnia nieczynna w soboty