Druki do pobrania

 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia pobierz
 • wniosek – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • opinia szkoły – zindywidualizowana ścieżka kształcenia  pobierz
 • opinia szkoły – orzeczenie pobierz
 • opinia szkoły – praca zarobkowa pobierz
 • wniosek – przekazanie teczki pobierz
 • wniosek o objęcie dziecka terapią lub zajęciami specjalistycznymi pobierz 
 • zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • wniosek o badanie pobierz
 • wniosek o ITN / IPN  pobierz
 • wniosek o informację o wynikach diagnozy  pobierz
 • oświadczenie – zgoda na samodzielny powrót pobierz
 • upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę  pobierz