Druki do pobrania

 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia pobierz
 • wniosek – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • opinia szkoły – zindywidualizowana ścieżka kształcenia  pobierz
 • opinia szkoły – orzeczenie pobierz
 • opinia szkoły – praca zarobkowa pobierz
 • wniosek – przekazanie teczki pobierz
 • wniosek o objęcie dziecka terapią lub zajęciami specjalistycznymi pobierz 
 • zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • wniosek o badanie pobierz
 • wniosek o ITN / IPN  pobierz
 • wniosek o informację o wynikach diagnozy  pobierz
 • oświadczenie – zgoda na samodzielny powrót pobierz
 • upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę  pobierz
 • zgoda na pomiar temperatury pobierz
 • oświadczenie rodzica – COVID pobierz

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu epidemii oraz z uwagi na nasze wspólne bezpieczeństwo, w Poradni obowiązują specjalne procedury, z którymi należny się zapoznać przed przybyciem pod Poradni. Procedury dostępne tutaj.

kontakt do Poradni: 22 277 22 10, 22 277 22 18, ppp3@edu.um.warszawa.pl

W środę (26.01.2022) oraz w piątek (28.01.2022) Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 19.00.