Doradztwo zawodowe

Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej” /Konfucjusz/

Praca zawodowa zajmuje bardzo ważne miejsce w życiu człowieka. Decyzja dotycząca wyboru dalszej drogi kształcenia skutkami sięga w daleką przyszłość, dlatego właściwy wybór drogi zawodowej będzie decydował o sukcesie zawodowym w dorosłym życiu oraz umożliwi samorealizację i zadowolenie z wykonywanej pracy.
Aby dokonać optymalnego wyboru, dobrze jest się zastanowić, czego się tak naprawdę oczekuje od życia i pracy zawodowej. Praca, którą dzisiejszy uczeń będzie wykonywał w przyszłości powinna być zgodna z jego możliwościami, potrzebami, systemem wartości itp.
Doradca zawodowy w poradni udziela pomocy w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej.
Oferujemy pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom potrzebującym profesjonalnego wsparcia w planowaniu kariery zawodowej. Pomoc ta realizowana jest poprzez:
 poznanie własnych zasobów: zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, predyspozycji zawodowych,
 poznanie oferty edukacyjnej,
 poznanie przez ucznia świata zawodów i rynku pracy, uzyskanie informacji na temat aktualnych wymagań rynku pracy oraz dróg kształcenia,
 naukę jak zaplanować swoją dalszą edukację oraz karierę zawodową.

Pomoc realizowana jest w następujących formach:
– warsztaty (stres, doradztwo)
– konsultacje indywidualne dla uczniów i rodziców,
– badania predyspozycji zawodowych,
– prowadzenie sieci współpracy dla doradców zawodowych ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Oferta zajęć na dany rok szkolny dostępna w zakładce „FORMY POMOCY”.
Karierę zawodową trzeba świadomie zaplanować. Trzeba wyznaczyć sobie cel lub cele, do których chcemy dążyć, ale zanim to zrobimy musimy poznać czynniki warunkujące właściwy wybór naszej drogi zawodowej.
Co warto wziąć pod uwagę, by podjąć optymalną decyzję?
Jakie czynniki warunkują trafny wybór szkoły ponadpodstawowej?
Czynniki te można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne.
Wewnętrzne – związane bezpośrednio z człowiekiem, z jego indywidualnymi cechami, czyli nasze:
 zainteresowania
 zdolności,
 umiejętności,
 wartości,
 temperament,
 możliwości intelektualne,
 stan zdrowia.

Zewnętrzne – znajdujące się poza człowiekiem, czynniki sytuacyjne np.
 oferta edukacyjna,
 strona internetowa szkoły, „dni otwarte”
 prestiż szkoły, miejsce w rankingach,
 poziom nauczania,
 dobra lokalizacja szkoły,
 bliskość miejsca zamieszkania,
 opinie uczniów danej szkoły, portale społecznościowe, klimat szkoły,
 presja rodziny,
 tradycje rodzinne,
 perspektywy dobrej pracy.

PRZYDATNE ADRESY INTERNETOWE

http://labirynt-zawodow.progra.pl

Możliwość zrobienia przez ucznia bezpłatnie testu niewerbalnego lub/i pobrania bezpłatnej wersji testu.

http://crdz.wcies.edu.pl

Możliwość zapoznania się z systemem doradztwa zawodowego w Warszawie oraz pobrania scenariuszy zajęć dla różnych typów szkół, materiałów poszkoleniowych, kwestionariuszy do wypełnienia przez uczniów.

http://www.koweziu.edu.pl

Możliwość pobrania m.in. informacji dotyczących szkół i placówek oświatowych, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, terminów szkoleń i konferencji.

http://europass.org.pl

Dokumenty Europass.

http://www.interklasa.pl

Informacje dotyczące edukacji, scenariusze zajęć, informacje o egzaminach i konkursach.

http://www.ore.edu.pl

Informacje dot. szkół, kształcenia zawodowego i ogólnego.

http://www.sdsiz.com.pl

Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

http://www.perspektywy.pl

Informacje o zawodach oraz ranking szkół.

www.wybieramszkole.pl

Dla osób wybierających szkołę średnią.

www.waszaedukacja.pl

Wyszukiwarka klas w szkołach średnich oraz kierunków studiów.

https://brp.edu.pl

Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

http://www.psz.praca.gov.pl

Informacje o rynku pracy.

http://www.uczelnie.info.pl

Informacje o kierunkach studiów.

http://www.kluczdokariery.pl

Katalog zawodów.

http://ec.europa.eu/ploteus/home_pl.htm

Informacje dotyczące kształcenia w Europie.