Zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

ROK SZKOLNY 2018/2019

 • CZUJĘ, WIDZĘ, JESTEM –  zajęcia wspierające motorykę dużą, motorykę małą, umiejętności społeczne i emocjonalne u dzieci 5, 6 letnich więcej
  ______________________________________________________
 • DAM RADĘ! – terapia metodą Kids’ Skills więcej
  ______________________________________________________
 • INTEGRACJA BILATERALNA – zajęcia grupowe  więcej
  ______________________________________________________
 • INTEGRACJA SENSORYCZNA – zajęcia indywidualne  więcej
  ______________________________________________________
 • ODWAŻNE TYGRYSKI – zajęcia grupowe więcej
  ______________________________________________________
 • ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA – zajęcia grupowe dla dzieci 2-3 letnich i ich rodziców więcej
  ______________________________________________________
 • TERAPIA LOGOPEDYCZNA więcej
  ______________________________________________________
 • TERAPIA RĘKI więcej
  ______________________________________________________
 • UCZYMY MISIA MÓWIĆ – zajęcia stymulujące rozwój mowy i komunikacji
  z elementami integracji sensorycznej przeznaczone dla dzieci 2-3 letnich oraz
  ich rodziców/opiekunów więcej
  ______________________________________________________
 • WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI ZDOLNYCH W WIEKU 5-6 LAT  więcej
  ______________________________________________________
 • ZAJĘCIA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE – zajęcia grupowe dla dzieci w wieku 5-6 lat więcej