Oferta dla nauczycieli

ROK SZKOLNY 2017/2018

 • DZIECKO Z FAS / FASD W SZKOLE I W DOMU – konsultacje więcej
  ______________________________________________________
 • EMISJA GŁOSU – warsztaty więcej
  ______________________________________________________
 • JAK PRACOWAĆ Z DZIECKIEM Z ZABURZENIAMI INTEGRACJI
  SENSORYCZNEJ ? – 
  warsztaty więcej
  ______________________________________________________
 • KONSULTACJE ZE SPECJALISTAMI PORADNI – psychologami, pedagogami, logopedami, terapeutami integracji sensorycznej
  ______________________________________________________
 • LEPIĘ, HUŚTAM, RYSUJĘ! – wpływ zaburzeń integracji sensorycznej na naukę szkolną – spotkanie edukacyjne więcej 
  ______________________________________________________
 • MAMO, TATO CHCĘ SAM PISAĆ I CZYTAĆ! – wpływ pierwszych niepowodzeń szkolnych na naukę pisania i czytania dzieci 6-letnich – spotkanie edukacyjne więcej
  ______________________________________________________
 • RAZ, DWA, TRZY ŁADNIE MÓWISZ TY! – wpływ trudności o charakterze logopedycznym dzieci rozpoczynających naukę szkolną – spotkanie edukacyjne więcej
  ______________________________________________________
 • SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA więcej