KONFERENCJA – 9 IV 2019

We wrześniu 2019 r. minie 50 lat odkąd pomagamy dzieciom, młodzieży, rodzicom, opiekunom i nauczycielom.

W ramach obchodów jubileuszu Poradni oraz działalności Dzielnicowego Centrum Integracji podjęliśmy się organizacji konferencji
„Dziecko z niepełnosprawnością – wyzwanie dla oświaty”.

Konferencja odbędzie się 9 kwietnia 2019 r.
w auli I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego w Warszawie, ul. Felińskiego 15.

Konferencja skierowana jest do nauczycieli  z placówek, znajdujących się w terenie działania Poradni.

Udział w konferencji jest bezpłatny. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do współpracy zaprosiliśmy wiele osobistości zajmujących się m.in. psychiatrią, psychologią, pedagogiką, integracją sensoryczną i doradztwem zawodowym.

PLAKAT    pobierz

PROGRAM   pobierz

REJESTRACJA     

Ilość miejsc ograniczona.
Prosimy, by z jednej placówki zgłaszały się max. 3 osoby.