nauczanie indywidualne

Nasza poradnia wydaje orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do szkoły.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zgłaszają się do:
– mgr Jolanty Załóg we wtorki w godz. 17 – 19  po wcześniejszym umówieniu telefonicznym,
– mgr Agnieszki Lenczewskiej-Krystek w czwartki w godz. 17 – 19 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.