wczesne wspomaganie rozwoju

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydajemy dla dzieci objętych terenem działania naszej poradni. Opinia może być wydana od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rodzice (opiekunowie prawni), którzy chcą uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgłaszają się do mgr Agaty Rutkowskiej (jeśli dziecko uczęszcza do Przedszkola nr 288 lub do Przedszkola nr 364 – rodzice zgłaszają się
do mgr Katarzyny Kwiatek – Skrobańskiej).