Druki do pobrania

 

 • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia pobierz
 • wniosek – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz 
 • opinia szkoły – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • wniosek – przekazanie teczki pobierz
 • wniosek o objęcie dziecka terapią lub zajęciami specjalistycznymi pobierz 
 • zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne pobierz 
 • zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz  
 • zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne z kształceniem w zawodzie pobierz
 • zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz
 • wniosek o badanie pobierz
 • wniosek o ITN / IPN pobierz
 • wniosek o informację o wynikach diagnozy pobierz
 • oświadczenie – zgoda na samodzielny powrót pobierz
 • upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę pobierz