Druki do pobrania

 

  • wniosek do Zespołu Orzekającego o wydanie orzeczenia pobierz  
  • wniosek – zindywidualizowana ścieżka kształcenia pobierz 
  • wniosek – przekazanie teczki pobierz
  • wniosek o objęcie dziecka terapią lub zajęciami specjalistycznymi pobierz
  • zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne pobierz  
  • zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne z kształceniem w zawodzie pobierz
  • wniosek o badanie pobierz
  • wniosek- badanie integracji sensorycznej pobierz
  • oświadczenie – zgoda na samodzielny powrót pobierz
  • upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobę pobierz