Wsparcie uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjów

Spotkanie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli zobacz