Wspieranie poczucia własnej wartości małego dziecka w środowisku rodzinnym. (M. Rudny)