Wspólne oddziaływania logopedyczne i psychologiczne… (A. Banasiewicz-Tenerowicz, M. Góralska)