Aktualności

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

1 .Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym posiadające aktualną diagnozę rozwoju procesów integracji sensorycznej i uczęszczające do placówki oświatowej w rejonie działania poradni.

2. Rodzic składa wniosek o zajęcia w sekretariacie poradni do połowy września.

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z najgłębszymi deficytami w zakresie integracji sensorycznej, z publicznych placówek z rejonu poradni, w których nie jest prowadzona taka forma terapii

4. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci niespełniające jednego z w/w kryteriów.

5. Kwalifikacja odbywa się do końca miesiąca września.

6. Dzieci w wieku szkolnym i/lub z największymi deficytami mają pierwszeństwo wyboru  dnia i godziny terapii.

7. Terapia trwa 1 rok szkolny.

Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów Szkolnych

Uprzejmie informujemy, że 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00 odbędzie się w Poradni spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów Szkolnych – edycja III.
Na spotkanie serdecznie zapraszają Koordynatorki Sieci – Anna Służewska i Ewa Zabłocka oraz Dyrektor Poradni – Beata Puchała.

Spotkanie edukacyjne „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży”

Zapraszamy rodziców, opiekunów i nauczycieli w środę 18.10.2017 r. w godzinach 1800 – 1930  do Poradni (gabinet nr 116) na spotkanie edukacyjne nt. zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w sekretariacie poradni (nr tel. 22 839 48 67 lub 22 839 78 55).

Prowadząca – psycholog mgr A. Banasiewicz-Tenerowicz

DIAGNOZA SI

Na diagnozę procesów integracji sensorycznej można zapisać dziecko bezpośrednio
u terapeuty, dzwoniąc do sekretariatu poradni.

Zapisy odbywają się:
– we wrześniu – na pierwsze półrocze,
– w lutym – na diagnozy wykonywane w drugim półroczu,
– w przypadku wolnych miejsc – w miesiącach wakacyjnych.

Zapisy na diagnozę muszą być poprzedzone diagnozą psychologiczną dziecka.

APLIKACJE O PRACĘ

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2015 z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przechowywania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Warszawie, ul. Felińskiego 15, dokumentów aplikacyjnych o pracę w Poradni – aplikacje o pracę przesyłane drogą elektroniczną do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3
w Warszawie przechowywane są przez okres jednego roku, a potem kasowane.