Aktualności

Soboty w Poradni

Informujemy, iż od dnia 1 września 2018 r. do odwołania w soboty odbywają się planowane zajęcia dydaktyczne.
Sekretariat jest nieczynny.

Wakacyjna zmiana godzin otwarcia Poradni

Nadszedł czas wakacji, jakże oczekiwanych przez dzieci i młodzież. Tradycyjnie letnie miesiące są okresem wypoczynku także dla dorosłych. Nasi pracownicy będą korzystali z urlopów wypoczynkowych, w związku z tym nastąpią zmiany w organizacji pracy Poradni.

  • W okresie od 02.07. do 13.07.2018 r. oraz od 20.08. do 31.08.2018 r. Poradnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 0800 – 1900.
  • W terminie od 16.07. do 17.08.2018 r. Poradnia będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1600.
  • W lipcu i sierpniu w soboty Poradnia jest zamknięta.

(na podstawie UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ  NR  5/10/11  z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie  zmiany czasu pracy poradni w związku z feriami i okresem świąt państwowych  i religijnych)

Życzymy wszystkim, aby wakacje były pełne niezapomnianych wrażeń! Udanego i bezpiecznego wypoczynku!

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI NA ZAJĘCIA METODĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

1 .Na terapię przyjmowane są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym posiadające aktualną diagnozę rozwoju procesów integracji sensorycznej i uczęszczające do placówki oświatowej w rejonie działania poradni.

2. Rodzic składa wniosek o zajęcia w sekretariacie poradni do połowy września.

3. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z najgłębszymi deficytami w zakresie integracji sensorycznej, z publicznych placówek z rejonu poradni, w których nie jest prowadzona taka forma terapii

4. W przypadku wolnych miejsc przyjmowane są dzieci niespełniające jednego z w/w kryteriów.

5. Kwalifikacja odbywa się do końca miesiąca września.

6. Dzieci w wieku szkolnym i/lub z największymi deficytami mają pierwszeństwo wyboru  dnia i godziny terapii.

7. Terapia trwa 1 rok szkolny.

Sieć Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów Szkolnych

Uprzejmie informujemy, że 9 listopada 2017 roku o godzinie 12.00 odbędzie się w Poradni spotkanie w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Psychologów Szkolnych – edycja III.
Na spotkanie serdecznie zapraszają Koordynatorki Sieci – Anna Służewska i Ewa Zabłocka oraz Dyrektor Poradni – Beata Puchała.

Spotkanie edukacyjne „Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży”

Zapraszamy rodziców, opiekunów i nauczycieli w środę 18.10.2017 r. w godzinach 1800 – 1930  do Poradni (gabinet nr 116) na spotkanie edukacyjne nt. zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Zainteresowane osoby prosimy o zapisywanie się w sekretariacie poradni (nr tel. 22 839 48 67 lub 22 839 78 55).

Prowadząca – psycholog mgr A. Banasiewicz-Tenerowicz